Arvskifte

Efter att bouppteckningen är klar behöver man göra ett arvskifte. Om det finns två dödsbodelägare eller fler så måste man upprätta ett arvskifte . Ett arvskifte innebär att de tillgångar som återstår därefter delas ut mellan delägarna i dödsboet. Efter att en eventuell bodelning har gjorts och alla skulder är betalda kan tillgångarna i dödsboet dela ut mellan dödsbodelägarna. Detta arvskifte kan också används för att exempelvis ansöka om lagfart för en av dödsbodelägarna

Alla dödsbodelägare måste vara överens om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och godkänna arvskiftet för att det ska gå att genomföra fördelningen. Det räcker att en av dödsbodelägarna inte godkänner arvskiftet så kan det inte genomföras! Om dödsbodelägarna själva inte kan enas så kan man vända sig till Tingsrätten som förordnar en boutredningsman eller skiftesman som är en jurist eller advokat som kommer att kunna tvinga igenom ett arvskifte. alla dödsbodelägare måste godkänna det (genom underskrift) för att det ska kunna genomföras.