Bouppteckningar


Bouppteckning är en förteckning över vilka efterlevande personer som är dödsbodelägare eller efterarvingar, antingen enligt lag eller enligt testamente. Vid varje dödsfall är de efterlevande enligt lag skyldiga att upprätta bouppteckning. Om dödsboet saknar tillgångar räcker det att istället göra dödsboanmälan, vilket i princip är samma rutin men starkt förenklad. Dödsboanmälan kan endast upprättas av kommunens socialtjänst och är därigenom utan kostnad. Även om boet saknar tillgångar har man rätt att göra en bouppteckning.


Bouppteckning är i allmänhet enkel att upprätta och dödsbodelägarna kan själva göra det på Skatteverkets blanketter. Man kan dock inte skriva under som förrättningsman om man är dödsbodelägare eller efterarvinge. En bouppteckning som från början ter sig enkel kan snart visa sig oerhört komplicerad. Vi kan hjälpa till med alla bouppteckningar, eller anvisa någon som har större kompetens än oss själva.