Testamenten

Det kan ibland finnas anledning att skriva ett nytt testamente. Man har kanske fått en annan familjesituation såsom att man har gift sig, skiljt sig, blivit sambo, separerat från sin partner, fått fler barn, eller kanske bara vill göra en ändring tex. när det gäller förfånstagare som att testamentera tillgångar till en fond. Man kan också skriva testamente om man vill göra sina barns arv till enskild egendom.