Sortiment

I vårat grundpris ingår

  • Kista
  • Urna vid kremering
  • Svepning
  • Erforderliga kontakter med myndigheter
  • Beställning av kremerings- och gravsättningsintyg
  • Bokning av förrättningslokal (kyrka etc.)
  • Överenskommelse med präst eller annan officiant
  • Representation vid begravningen
  • Upprättande av minnespärm med förteckning över bårblommor m.m.
  • Lagstadgad mervärdesskatt