Begravningar

Sample image Vår uppgift är att lyssna och ge råd om utformning av begravningen och att sedan genomföra den så som anhöriga önskar. Att vara delaktig och lyhörd och förstå vad anhöriga önskar även om många i sorgens stund har svårt att uttrycka sina tankar.

Begravningen är det sista avskedet och utformas helt efter den avlidnes och de efterlevandes önskan. Om den avlidne haft önskemål skall dessa uppfyllas så långt det är möjligt. Begravning kan antingen vara religiös eller borgerlig.

En religiös begravning utformas enligt den ritual som samfundet den avlidne tillhört, tillämpar, exempelvis enligt Svenska kyrkans ordning.

Det vanligaste alternativet till religiös begravning är en borgerlig akt. Det är en ceremoni utan religiösa inslag även om vi anser att den bör innehålla andlighet. Det är den avlidnes anhöriga som utformar ritualen i samarbete med officianten, dvs. den som håller akten. Vem som helst kan vara officiant. Vi åtar oss gärna att vara borgerlig officiant och har stor och lång erfarenhet. Akten hålls vanligtvis i begravningskapell. Andra platser är tänkbara som är praktiska för en begravning.

Byråns uppdrag är att boka ceremonilokal, officiant (präst eller annan), musiker och solist. Vad gäller präst inom Svenska kyrkan är det kyrkans rutiner som avgör vilken tjänstgörande präst och organist som anvisas att tjänstgöra. Man kan alltid ha önskemål och både vi och kyrkan gör vad vi kan för att tillmötesgå dessa.

Många önskar tillval runt begravningen och de vanligaste är solist, sång eller instrumentalt, programblad och förtäring i samband med minnesstund.

Minnesstunden är en viktig del av högtiden och arrangeras vanligen i församlingshem eller avskild restauranglokal.

Dödsannonsen är i huvudsak en kungörelse att någon gått bort, vilka som sörjer och när begravningen sker. Man kan utforma den på flera olika sätt och många föredrar att skriva en vacker dikt som uttrycker sorg och tacksamhet. Det är vanligt att det framgår i annonsen att man vill stödja något välgörande ändamål och man önskar framföra sitt tack till en vårdinrättning för god vård. Vi ger förslag och råd inför utformandet av annonsen.